Ziekten en Plagen van het Gazon

 

Engerlingen en emelten

te herkennen aan volgende:
- loskomende en uitdrogende zoden
- eksters of andere vogels die het gazon komen loswoelen op zoek naar deze lekkere beestjes.

Engerlingen, de larven van de mei- of junikever, vormen de laatste jaren meer en meer een plaag in de gazons evenals de emelten welke de larven zijn van de langpootmug.

Vooral gazons op droge zandgronden hebben regelmatig te lijden van deze larven maar ze kunnen evengoed in vochtige grasperken optreden.
Bestrijding is op huidig ogenblik niet meer mogelijk op basis van fytoprodukten gezien de huidige Belgische
Wetgeving en het niet bekomen van een erkenning voor bepaalde hulpzame produkten.
Een bestrijding op basis van parasitaire aaltjes, microörganismen die zich inkapselen in de larve en de larve van binnenuit vernietigen, is wel mogelijk maar vrij omslachtig en niet toepasbaar op eender welk tijdstip daar voor de werking van deze aaltjes een welbepaalde minimum bodemtemperatuur vereist is.

Mossen

- Mossen ontwikkelen zich in de regel in slecht onderhouden graspleinen.
- Behalve omwille van de schaarse bemesting, krijgen mossen veelal een goede kans wegens een gebrekkige bodemstructuur: structuurbederf, dichtslempen en luchtarmoede door overmatig en ontijdig belopen.
- Het te zuur liggen van de bouwlaag kan ook een van deoorzaken zijn althans voor de zuurminnende mossen,maar dit is geen algemene regel;er zijn trouwens ook kalkminnende mossen.

Eén der voornaamste oorzaken is het onregelmatig en het te kort maaien van het gras.

- Bestrijding: ijzersulfaat (laat vlekken na op verhardingen) en ijzerchelaat.
- Nadien het droge mos uitkammen met een hark of verticuteermachine.

Heksenkringen

- Cirkelvormige zones met centraal sterkgroeiend gras, hier rondom een zone met afstervend gras,de buitencirkel weer sterkgroeiend.
- In de binnen- en buitencirkel groeien tijdens de zomer en vroege herfst lichtbruine paddestoelen.De aangetaste zone is kurkdroog en blijft dit ook bij regen.
- Bestrijding:de grond dagelijks en herhaaldelijk prikken en overvloedig van water voorzien.
- Nadien thiram toepassen wanneer de grond voldoende vochtig is.

Rooddraad - Sclerotiniarot

- Aanvankelijk kleine afstervende plekken (enkele cm²),die zich vooral bij koel,vochtig weer snel kunnen uitbreiden tot grote onregelmatige vlekken.
- Op het dode gras vindt men roodachtige naaldvormige draden.
- Bij regenweer vindt men schimmelpluis in de afgestorven zode.
- Bestrijding:Rovral of Ronilan

Zwamziekten - Fusariumkringen

- Cirkelvormige afstervende vlekken die zich snel kunnen uitbreiden, vooral in de nazomer en in de herfst.
- Bij dauwvorming en regenweer vindt men witroze schimmelvlokjes tussen het dode gras.
- Deze ziekte komt courant voor in lichte zandgronden met een zure bodemreactie.
- Bestrijding:Thiram of een mengsel van thiram en mancozeb en bekalken.

Meer info over gezonaanleg en onderhoud op de website van VLAM